KWALITEIT

Wij zijn aangesloten bij onze beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). De NVM streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van het beroep mondhygiënist.

Ook zijn wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM). Het KRM hanteert strenge eisen als mondhygiënisten zich in het kwaliteitsregister willen inschrijven. Ze moeten in het bezit zijn van het wettelijk erkende HBO-diploma ‘mondhygiënist’ en zetten zich in voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep.
Bovendien hebben ze voldoende werkervaring en volgen ze verplichte (na)scholing waarmee ze hun kennis op peil houden en bijblijven in de nieuwste ontwikkelingen. KRM-mondhygiënisten onderschrijven de Gedragscode en het Beroepsprofiel van de NVM.
Ze nemen deel aan een klachtenregeling van NVM-mondhygiënisten en de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 

KLACHTEN

Indien u niet tevreden bent over de aan u geleverde tandheelkundige zorg, willen wij u verzoeken een afspraak te maken om dit met ons te bespreken.
Als we er samen niet uitkomen, dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling van NVM-mondhygiënisten SKGE. www.mondhygienisten.nl/klacht-over-je-mondhygienist.

Contactgegevens

Mondhygiënepraktijk de Schelde

Gravestraat 2
4381 AP Vlissingen
T: 0118 416896
E: info@mpdeschelde.nl